• финансиране на стартиращ бизнес и на бизнес-организации в етап на корпоративен растеж;
  • взаимоотношения с банки и други финансови институции и инвеститори;
  • оценка на инвестиционни идеи и проекти;
  • инвестиционен, финансов и риск мениджмънт;
  • управление на проекти,на активи и на инвестиционни портфейли;
  • финансов анализ и оценка на финансовото състояние на бизнеса;
  • управление на корпоративни резултати и на устойчив корпоративен растеж;
  • SWOT-анализ , анализ на рисковете и шансовете и оценка на ключови управленски индикатори и показатели;
  • сделки, инвестиции, финансиране и управление на недвижима собственост, недвижими имоти и портфейли от имоти.